Välkommen…

…till www.RELIGIONSFROKNARNA.se

Religionsfroknarna. se är en sida med fakta, arbetsuppgifter, bilder och övningar för dig som i första hand arbetar med gymnasieskolans religionskurser Religionskunskap A och Religionskunskap 1. Men delar av sidan går förstås att använda även för grundskolans religionsundervisning. På vår blogg bloggar vi om allt från nyheter från religionsvärlden till klassrumsundervisning och våra egna erfarenheter och möten.

Du får fritt använda dig av materialet på sidan, så länge du uppger din källa.

 

Vad är religionskunskap?

Religionskunskapen berör ofta de största religionerna i världen, och i många fall främst världsreligionerna. Men också etik och livsfrågor, övriga livsåskådningar och nyreligiositet. (Mål och kriterier hittar du här.) Religionerna i världen är många, alldeles för många för att det ska vara möjligt att täcka in alla. Variationerna inom religionerna är också många, och det är omöjligt att ge en heltäckande och rättvis bild. Vanligtvis räknar man judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism till det man kallar världsreligioner. Det diskuteras dock ibland om inte sikhismen borde räknas som världsreligion då sikhismen är större än exempelvis judendomen, och här har vi valt att klassificera den som världsreligion. Så här ser fördelningen av religioner i världen ut:

De tjugo största religionerna/religiösa grupperna i världen: (siffrorna är ungefärliga och förändras ständigt)

1. Kristendom: ca. 2 miljarder
2. Islam: ca. 1.3 miljard
3. Hinduism: ca. 900 miljoner
4. Icke religiösa grupper/Agnostiker/Ateister: ca. 850 miljoner
5. Buddhism: ca. 360 miljoner
6. Kinesiska religioner: ca. 225 miljoner
7. Naturfolkens religioner: ca. 150 miljoner
8. Traditionell Afrikansk religion (även i diasporan): ca. 95 miljoner
9. Sikhismen: ca. 23 miljoner
10. Jucherörelsen: ca. 19 miljoner
11. Spiritism: ca. 14 miljoner
12. Judendom: ca. 14 miljoner
13. Baha’i: ca. 6 miljoner
14. Jainism: ca. 4 miljoner
15. Shintoism: ca. 4 miljoner
16. Cao Dai: ca. 3 miljoner
17. Tenrikyo: ca. 2.4 miljoner
18. Nyhedendom: ca. 1 miljon
19. Unitarianister/Universalister: ca. 800 000
20. Rastafarianism: ca. 700 000
21. Scientologikyrkan: ca. 600 000
22. Zoroastrianism: ca. 150 000

 

Vill du läsa mer om religionskunskap hittar du mer information här:

SO-rummet